OM SNURRAN

Föräldrakooperativet

SNURRAN

GÖTEBORG

Trygghet, liten barngrupp & familjär närhet.


 

Snurran erbjuder en fin miljö för barnen på flera sätt. Personalen är närvarande och engagerade.

Barngruppen är liten med blandade åldrar. Medlemmarnas delaktighet i verksamheten bidrar till en känsla av gemenskap och trygghet.

Vi på Snurran gillar att göra roliga saker tillsammans. En grillfest vid sommaravslutningen. En god lunch ihop vid fixardagen. Vid jul är det luciafirande och på våren har vi en gemensam utflykt där familjerna träffas utanför Snurran.


Vår målsättning är:

 

  • Att alla barn och föräldrar ska känna sig trygga och välkomna i vår verksamhet.

 

  • Att stödja och uppmuntra barnen i deras utveckling och lärande.

 

  • Att bekräfta barnen samt ge tid och inspiration till utveckling genom lek

 

  • Att barn på Snurran förknippar utevistelse och promenader i skog och mark med något positivt.

 

 

 

  

Föräldrakooperativer Snurran i Göteborg är en ekonomisk förening, ett föräldrakooperativ, som bildades 1987. Förskolan ligger i Härlanda, Kålltorp och är en fristående förskola. Snurrans idé är att tillsammans med andra föräldrar garantera våra barn en bra, trygg och utvecklande barnomsorg. Det stora engagemang som behövs för att gemensamt kunna driva en verksamhet kombinerat med omsorgen om våra barn har överförts till att skapa ett härligt livfullt och roligt föräldrakooperativ. Insyn, trygghet, möjlighet att påverka, kontinuitet och kreativitet är några av de fördelar som Snurran möjliggör. Vi föräldrar känner oss trygga med Snurrans personal och goda ekonomi.

 

Varje familj gör en arbetsinsats på Snurran som består av tre till fyra veckor per år. Dessa veckor sprider man under året. Under varje arbetsvecka så har man hand om städning, inköp och tvätt. Två av dagarna så är man även i barngruppen mellan 07:30- 16:45. Här får man möjlighet att vara med i verksamheten för barnen och se hur allt fungerar vilket ger en genuin delaktighet. 

 

 

Kooperativet fungerar utifrån sina medlemmar. En bra verksamhet kräver delaktighet av oss alla. Vi har som förening inte bara ansvar för att barnen skall ha det bra utan även se till att Snurran är en bra arbetsplats. Arbetsmiljön för personal och barn är centralt.

 

Snurran har en stabil ekonomi. Verksamheten finansieras av kommunbidrag och medlemsavgifter. Vi försöker hålla antalet barn på en rimlig och översiktlig nivå med maximalt 18 barn. En inte oväsentlig del av ekonomin består av det ideella arbete som vi medlemmar investerar i Snurrans verksamhet.

 "Närheten och engagemanget i driften av kooperativet skapar en familjär känsla till dem som spenderar dagen med våra barn."

 

 

 

 PedagogikenVi tror mycket på att våra barn utvecklas genom ansvar och omtanke för varandra.

De stora tar hand om dem små.


De sista åren på Snurran ingår man i en 5-årsgrupp, som får göra lite egna saker, helt enkelt för att man behöver få känna sig lite större ibland. Som avslutning för de barnen som skall börja skolan väntar en hemlig utflykt, och lite extra överraskningar vid sommaravslutningen förstås. 


Vi har en barnsyn som förutsätter att barn kan!

Tillsammans med barnet dokumenterar vi dess utveckling och lärande i form av återkommande intervjuer, teckningar och fotografier som sparas i dokumentationsverktyget Tyra. Därmed synliggör vi för barnet självt dess utveckling och förmåga. Vi ger barnen tid att kunna själva. Vi utgår från att barn kan och vill lära sig. 


Dokumentationen används sedan som underlag i samtalen rörande ert/era barn, tillsammans med er föräldrar. Den utgör också ett underlag för vår planering och utvärdering av verksamheten. Med denna modell och leken som metod stärker vi barnets självkänsla. 

Du som förälder får möjlighet att följa ditt barn och dess utveckling genom honom eller hennes personliga och privata portfolio.

Vi arbetar temainriktat. Genom lek, sagor, fantasi och mystik samt ett brett utbud av lek- och skapandematerial ger vi barnen ett mångsidigt lärande. Vi fokuserar på ett, för barnen aktuellt, ämne under en begränsad tid. Temat går som en röd tråd genom verksamheten, vi berör ett och samma ämne i flera olika uttrycksformer. Vi inleder alltid med en introduktion av temaämnet och avrundar det med en temaavslutning. 


 

 

 

 

Aktivitet


Vår innegård innebär daglig utomhuslek. (Vi har stort fokus på utevistelse och är ute i, så gott som, alla väder. )


Vi planerar för och håller vår innegård uppdaterad och förnyas så ofta möjlighet ges. Den erbjuder olika delar som stimulerar till barns utveckling. Från bollsporter, rollekar, klätter- och vattenlek till vår alldeles egna morotsodlig. Sist in är vår musikvägg och förskolans atelietavla för kreativitet och skapande utomhus. 


Vi går även på utflykter till närliggande vackra områden som

närliggande lekplatser och ängarna vid Apslätten 

 

 

 

 

Arbetsinsats

 

Kooperativet formas av sina medlemmar. Varje medlem har en möjlighet att påverka den dagliga verksamheten.En bra verksamhet kräver delaktighet av oss alla. Vi har som förening inte bara ansvar för att barnen skall ha det bra utan även se till att Snurran är en bra arbetsplats. Arbetsmiljön för personal och barn är centralt. 

 

 

 

 

Besök inför ansökan?

 

Vi tar gärna emot besök av nya familjer inför ansökan. Vi har återkommande öppet hus då vi visar Er våra lokaler och berättar mer om hur vi arbetar.   Kontakta oss gärna för information om när nästa öppet hus äger rum!

 

 

 

 

Kom i kontakt med oss!