Arbetsinsatts

ARBETSINSATS &

ENGAGEMANG

ARBETSINSATS & ENGAGEMANG 

på vår kooperativ


En bra verksamhet kräver delaktighet av oss alla. 


Varje familj gör en arbetsinsats på Snurran under ca tre till fyra veckor per år. Under insatsveckorna, som ligger utspridda under året, har man hand om vissa praktiska sysslor såsom helgstädning och handlig samt är med i barngruppen under två av dagarna. Tack vare detta får man möjlighet att delta i barnens vardag i verksamheten och se hur allt fungerar vilket ger en genuin delaktighet. Det finns även arbetsgrupper så som matgrupp, ute- eller innegrupp i vilken man är med och vid tillfällen hjälper till och påverkar barnens vardag och miljö. 

 

 

Kooperativet fungerar utifrån sina medlemmar. En bra verksamhet kräver delaktighet av oss alla. Vi har som förening inte bara ansvar för att barnen skall ha det bra utan även se till att Snurran är en bra arbetsplats. Arbetsmiljön för både personal och barn är central.


 " Kooperativet formas av sina medlemmar. Varje medlem har en möjlighet att påverka den dagliga verksamheten. "