Arbetsinsatts och engagemang

Arbetsinsats och möjlighet till engagemang


 

 

Varje familj gör en arbetsinsats på Snurran som består av tre till fyra veckor per år. Dessa veckor sprider man under året. Under varje arbetsvecka så har man hand om städning, inköp och tvätt. Två av dagarna så är man även i barngruppen mellan 07:30- 16:45. Här får man möjlighet att vara med i verksamheten för barnen och se hur allt fungerar vilket ger en genuin delaktighet. 

 

Arbete utanför jobbet ? Kan tänkas på som anstängande men det kan också vara en fantastisk möjlighet att få en inblick och ett djupare engagemang i ditt eller dina barns vardag. Hos Oss känns det självklart att man är en del av hur förskolan fungerar, i stort som i smått. Och på så sätt kommer man närmare dem som är nära barnen.

 

Kooperativet fungerar utifrån sina medlemmar. En bra verksamhet kräver delaktighet av oss alla. Vi har som förening inte bara ansvar för att barnen skall ha det bra utan även se till att Snurran är en bra arbetsplats. Arbetsmiljön för personal och barn är centralt. 

 

Kooperativet formas av sina medlemmar. Varje medlem har en möjlighet att påverka den dagliga verksamheten. Genom föreningsstämma (3 gånger per år) och årsmöte där vi fastställer budget och ramar för verksamheten. Snurran har en styrelse som hanterar frågeställningar kring den dagliga driften och man får räkna med att en av föräldrarna någon gång under sitt medlemskap ingår i styrelsen. 

 

Som medlem i föreningen så får man även ett ansvarsuppdrag. Detta kan bestå i att ingå i grupp som t.ex. ansvarar för de olika rummen eller är med i matgruppen. Ibland sammankallas alla medlemmar som för t.ex. vår fixardag. Detta är ett trevligt arbete som ger oss möjlighet att träffas under andra omständigheter. 

 

 

Kontakta oss gärna så berättar vi mer eller svarar på dina frågor !

" Ett kooperativ fungerar utifrån sina medlemmar. En bra verksamhet kräver delaktighet av alla. "

KONTAKT


Utjordsgatan 17

416 56 Göteborg


snurranmail@snurran.net

0769 - 46 00 07

© Copyright. All Rights Reserved.