Arbetsinsatts och engagemang

Arbetsinsats och möjlighet till engagemang

 

 

Vi har som förening ansvar både för att barnen skall ha det bra och för att se till att Snurran är en bra arbetsplats. En god arbetsmiljö för både personal och barn är central för vår förskola. För att uppnå detta krävs att alla medlemmar i föräldrakooperativet är delaktiga i verksamheten på olika sätt.  


Varje familj gör en arbetsinsats på Snurran under ca tre till fyra veckor per år. Under dessa veckor är man med i verksamheten under två heldagar, vilket ger en genuin delaktighet i barnens vardag på förskolan. I insatsen ingår även vissa praktiska uppgifter såsom helgstädning, tvätt, och inköp. 


Förädrakooperativet formas av sina medlemmar. Man får räkna med att en förälder per familj någon gång under sitt medlemskap ingår i styrelsen som hanterar frågeställningar kring den dagliga driften. Samtliga medlemmar kallas till föreningsstämmor (tre gånger per år) och årsmöte där vi fastställer budget och ramar för verksamheten. 

Som medlem i föreningen så får man även ett ansvarsuppdrag. Vi har t.ex. en utegrupp med ansvar för gården, en innegrupp med ansvar för lokalerna inomhus, en mat- och eventgrupp, IT-ansvarig, städansvarig, och inköpsansvarig. Gemensamma storstäd-dagar (en per termin) och ute-fixardagar brukar vara trevliga tillfällen att träffas och umgås. 


Föreningen har en stabil ekonomi. Verksamheten finansieras av kommunbidrag och medlemsavgifter. Vi tillämpar maxtaxa. Vi försöker hålla antalet barn på en rimlig och översiktlig nivå med i nuläget maximalt 19 barn. En inte oväsentlig del av ekonomin består av det ideella arbete som vi medlemmar investerar i Snurrans verksamhet.

 

Kontakta oss gärna så berättar vi mer eller svarar på dina frågor !

" Ett kooperativ fungerar utifrån sina medlemmar. En bra verksamhet kräver delaktighet av alla. "

KONTAKT

Utjordsgatan 17

416 56 Göteborg


snurranmail@snurran.net

0769 - 46 00 07

© Copyright. All Rights Reserved.