OM SNURRAN

Föräldrakooperativet


SNURRAN


Trygghet, liten barngrupp & familjär närhet.

 

Snurrans förskola erbjuder en fin miljö för barnen på flera sätt. Personalen är närvarande och engagerade. Barngruppen liten men blandad och närheten till skogarna kring Apslätten och Härlanda tjärn är ett äventyr att göra utflykter till.

 

Vi på Snurran gillar att göra roliga saker tillsammans. En grillfest vid sommaravslutningen. En god lunch ihop vid fixardagen. Vid jul är det luciafirande och på våren har vi en gemensam aktivitet då vi träffas utanför Snurran.

 

Vår målsättning är:

 

  • Att alla barn och föräldrar ska känna sig trygga och välkomna i vår verksamhet.

 

  • Att stödja och uppmuntra barnen i deras utveckling och lärande.

 

  • Att bekräfta barnen samt ge tid och inspiration till utveckling genom lek

 

  • Att barn på Snurran förknippar utevistelse och promenader i skog och mark med något positivt.

 

 

 

 

 

 

Föräldrakooperativet

SNURRAN 

 

Snurran är en ekonomisk förening, ett föräldrakooperativ, som bildades 1987. Förskolan ligger i Härlanda, Kålltorp och är en fristående förskola. Snurrans idé är att tillsammans med andra föräldrar garantera våra barn en bra, trygg och utvecklande barnomsorg. Det stora engagemang som behövs för att gemensamt kunna driva en verksamhet kombinerat med omsorgen om våra barn har överförts till att skapa ett härligt livfullt och roligt föräldrakooperativ. Insyn, trygghet, möjlighet att påverka, kontinuitet och kreativitet är några av de fördelar som Snurran möjliggör. Vi föräldrar känner oss trygga med Snurrans personal och goda ekonomi.

 

Varje familj gör en arbetsinsats på Snurran som består av tre till fyra veckor per år. Dessa veckor sprider man under året. Under varje arbetsvecka så har man hand om städning, inköp och tvätt. Två av dagarna så är man även i barngruppen mellan 07:30- 16:45. Här får man möjlighet att vara med i verksamheten för barnen och se hur allt fungerar vilket ger en genuin delaktighet. 

 

 

Kooperativet fungerar utifrån sina medlemmar. En bra verksamhet kräver delaktighet av oss alla. Vi har som förening inte bara ansvar för att barnen skall ha det bra utan även se till att Snurran är en bra arbetsplats. Arbetsmiljön för personal och barn är centralt.

 

Snurran har en stabil ekonomi. Verksamheten finansieras av kommunbidrag och medlemsavgifter. Vi försöker hålla antalet barn på en rimlig och översiktlig nivå med maximalt 18 barn. En inte oväsentlig del av ekonomin består av det ideella arbete som vi medlemmar investerar i Snurrans verksamhet.


 

 

 

Blandade grupper

 

Vi tror mycket på att våra barn utvecklas genom ansvar och omtanke för varandra. De stora tar hand om dem små.

 

Vi försöker att hålla 3-4 barn i varje åldersgrupp. Det ger en bra balans och det innebär oftast att det inte är så många barn som ska inskolas samtidig.

 

 De sista åren på Snurran ingår man i en 5-årsgrupp, som får göra lite egna saker, helt enkelt för att man behöver få känna sig lite större ibland. Det är roligt och lite pirrigt att gå och hälsa på i skolan till exempel. Som avslutning för de barnen som skall börja skolan väntar en hemlig utflykt, och lite extra överraskningar vid sommaravslutningen förstås. 

 


 

 

 

Kreativitet

 

Vi arbetar temainriktat. Genom lek, sagor, fantasi och mystik samt ett brett utbud av lek- och skapandematerial ger vi barnen ett mångsidigt lärande. Vi fokuserar på ett, för barnen aktuellt, ämne under en begränsad tid. Temat går som en röd tråd genom verksamheten, vi berör ett och samma ämne i flera olika uttrycksformer. Vi inleder alltid med en introduktion av temaämnet och avrundar det med en temaavslutning. 

 

 

 

 

 

Arbetsinsats

 

Kooperativet formas av sina medlemmar. Varje medlem har en möjlighet att påverka den dagliga verksamheten.En bra verksamhet kräver delaktighet av oss alla. Vi har som förening inte bara ansvar för att barnen skall ha det bra utan även se till att Snurran är en bra arbetsplats. Arbetsmiljön för personal och barn är centralt. 

 

 

 

 

Utvecklingsplan

 

Vi har en barnsyn som förutsätter att barn kan! Tillsammans med barnet dokumenterar vi dess utveckling och lärande i form av återkommande intervjuer, teckningar och fotografier som sparas i dokumentationsverktyget Tyra. Därmed synliggör vi för barnet självt dess utveckling och förmåga. Vi ger barnen tid att kunna själva. Vi utgår från att barn kan och vill lära sig. 

 

Dokumentationen används sedan som underlag i samtalen rörande ert/era barn, tillsammans med er föräldrar. Den utgör också ett underlag för vår planering och utvärdering av verksamheten. Med denna modell och leken som metod stärker vi barnets självkänsla. 

 

Du som förälder får möjlighet att följa ditt barn och dess utveckling genom honom eller hennes personliga och privata portfolio.

 

Utomhuslek

 

 

Vår innergård innebär daglig utohuslek (Vi har stort fokus på utevistelse och är ute i, så gott som, alla väder. Vi planerar för och håller vår innegård uppdaterad och förnyad så ofta möjlighet ges. Den erbjuder olika delar som stimulerar till barns utveckling.

Så som bollsporter, rolllekar, klätter- och vattenlek till vår alldeles egna morotsodling. Sist in är vår nya musikvägg och förskolans atelietavla för kreativitet och skapande utomhus.  

 

Vi går även på utflykter till närliggande vackra områden som ängarna vid Apslätten och skograna kring Härlanda tjärn. Kanske för att lära barnen mer om svampar, plocka vackra höstlöv, se på de återvändande flyttfåglarna eller bara leka.

"Närheten och engagemanget i driften av kooperativet skapar en familjär känsla till dem som spenderar dagen med våra barn."


 

 

 

Föräldraavgift

Avgiften som gäller för att ha sitt ha sitt barn på Snurran följer den ordinarie taxan.

 

Första betalningsmånad är augusti (vid inskolning på höstterminen). Juli månad är avgiftsfri. Som medlem i föräldrakooperativet har du en heltidsplats för ditt/dina barn oavsett arbete eller föräldraledighet. Detta avgörs ihop med förskoleansvariga.

Inbetalning görs på bankgiro 5950-7822.

 

Förskolan tillämpar tre månaders uppsägningstid av plats. 

 

 

 

Besök inför ansökan ?

Vi tar gärna emot besök av nya familjer inför ansökan. Så kan vi visa Er våra lokaler och berätta mer om hur vi arbetar.

Kontakta oss bara innan för bokning av ett möte hos oss. 

 

 

 

Kom i kontakt med oss!

KONTAKT


Utjordsgatan 17

416 56 Göteborg


snurranmail@snurran.net

0769 - 46 00 07

© Copyright. All Rights Reserved.